Pilgrimsdag i Västra Götaland den 29 maj 2014

Kristi Himmelsfärds dag 

 

Pilgrimsrörelsen växer sig allt starkare både i Sverige och utomlands. Över hundra tusen vandrar årligen till Santiago de Compostela i Spanien, som är ett av de högst rankade pilgrimsmålen i Europa. Den nordiska utposten på pilgrimskartan är Nidarosdomen i Trondheim. 

Sedan ett antal år finns i Västra Götaland ett nätverk med aktörer som utvecklar pilgrimstemat. Det är sammansatt av Svenska kyrkan genom Skara och Göteborgs stift, flera kommuner och ideella föreningar samt Västarvet. 

För tredje året i rad arrangeras en gemensam pilgrimsdag i Västra Götaland på Kristi Himmelsfärdsdag, den 29 maj. Då genomförs flera vandringar, vissa sträcker sig över flera dagar, liksom en rad kringarrangemang. 

 

 Pilgrimens nyckelord

Välkommen att vandra mellan Gudhems och Valtorpskyrka! Kl 8.00 gudstjänst i Gudhems kyrka med efterföljande frukost.  

Tag med egen matsäck och vatten på vandringen! Vandringen är cirka 1 mil.

Anmälan till: Ella Glimmerveen 0500- 423504 eller Sabine Bjaaland 0500- 499 507, för samordning av och skjuts tillbaka till Gudhem. Vandringen anordnas av Svenska Kyrkan i Skultorp och Stenstorp. 

 

29 maj Torsdag från Skälvum till Ova

 

Gudstjänst kl 10:00 i Skälvums kyrka, efter gudstjänsten pilgrimsvandrar vi till Ova kyrka där vi äter medhavd matsäck tillsammans och avslutar med en andakt i kyrkan.29 maj Kristi Himmelfärdsdag från Klämmesbo


PILGRIMSVANDRING från Klämmesbo Missionshus till Hållsdammen 
Start kl. 09.00 med frukostföreläsning och morgonandakt Biskop Åke Bonnier 
Tema ”Den historiske Jesus, han är ju så spännande” 
Gemensam frukost, därefter Pilgrimsvandring cirka 3 timmar på leden Hjo-Kungslena till Hållsdammen som ligger högt uppe på Hökensås. Där möter vi pilgrimsvandrare från Hjo/Norra Fågelås. Korvgrillning och gemensam avslutningsandakt. Vandringens längd ca 8 km. För vandringen ta med egen matsäck. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans 
Arr: Klämmesbo Missionsförsamling, Svenska Kyrkan, Tidaholm, Pilgrimsleden Hjo-Kungslena. Mer information, se annonser eller ring Berit Johansson, 070-388 09 33

 


29 maj Kristi Himmelfärdsdag från Hjo


VANDRING från Hjo Kyrka till Hållsdammen med pilgrimsmässa i Norra Fågelås. 
Start kl 09.00 Morgonbön i Hjo Kyrka, därefter vandrar vi till Norra Fågelås Kyrka 
och firar pilgrimsmässa kl. 12.00. Därefter fortsätter pilgrimsvandringen till Hållsdammen där vi möter pilgrimsvandrare från Klämmesbo. Korvgrillning och gemensam avslutningsandakt.För vandringen ta med egen matsäck. Vandringens längd ca 10 km. 
Arr: Svenska Kyrkan, Hjo , Mer information Krister Annell, 0503-32385

 


29 maj Kristi Himmelfärdsdag

 

FRANCISKUSVANDRING 
Start med andakt kl.13.00 i Franciskuskapellet därefter vandring till Kungslena kyrka där vi firar mässa kl.16.00. Vandringens längd är ca 5 km.

 

 

PAX ET BONUM!