Karta över Lödöse (Lilla Edets kommun), klicka på kartan för mer detaljer!    

                                                                     

Leden Göteborg – Lödöse – Skara

Lödöse var en knutpunkt för många pilgrimer. Det förstår vi bland annat av alla de pilgrimsmärken som har hittats i Lödösejorden och som kan beskådas på Lödöse museum.

Pilgrimer på väg till och från Santiago och andra platser i Europa, Nidaros, Skara och Vadstena passerade Lödöse. Från Lödöse vandrade pilgrimer till Nidaros via Edsleskog i Dalsland eller via Skara, med båt över Vänern och på olika vägar norrut.

Om Lödöse använde påven Nikolaus III i ett brev 1279 uttrycket portus Scarensis, Skarastiftets hamn. 1473 flyttades den internationella handeln från Lödöse till Nya Lödöse, en föregångare till Göteborg. När dagens leder Göteborg-Lödöse-Skara sätts i bruk handlar det således om att återskapa de gamla lederna och att lyfta fram vår medeltida historia.

 

Lödöse museum 

1994 invigdes Lödöse museum med uppgiften att förklara Lödöses roll som handels- och klosterstad. Museet ruvar på ett ofantligt antal föremål från medeltiden. Femton pilgrimsmärken har kommit i dagen, varav ett anses föreställa biskop Brynolf i Skara. Ingen plats inom det medeltida Sveriges gränser kan uppvisa en så kvalificerad samling pilgrimsfynd som Lödöse.

 

Lödöse, ett centrum för handel och pilgrimer   

Svenska pilgrimer tog båten från Lödöse ner till Europa. Från Europa kom pilgrimer till Lödöse för att fortsätta sin vallfärd till Skara, Vadstena och Nidaros.