Att bygga pilgrimsleder 

Följ med det spännande arbetet hur man bygger en led! Från första början till den färdiga leden med alla stolpar som ska markera sträckningen. Arbetet med markägare, boende och matplatser. Informationen ligger sedan till grund för Pilgrimspasset och Pilgrimsappen.

 

Småföretagare längs pilgrimsleden

Se en ny företagsamhet som växer fram kring pilgrimsleden, som knäckebrödstillverkning, strumpstickning, mat- och övernattningställen. Flera exempel finns här i filmen på den näringslivsutveckling som är följden av den växande pilgrimsrörelsen i Sverige.