Skara till Husaby ca 23 km 

Vandra från Skara till Husaby och upplev Planteringen, Missionkyrkans sommargård. Märskabäcken, lummig ravin som inbjuder till kafferast. Myråsen och under sommartid tågturer till Lundsbrunn.

Dala kvarn och Lundsbrunn, anrik kurort där museijärnvägen har sin slutstation.     Bravenet Counter Stats

Sörbodalen, Mariedalsåns lummiga vindlingar. Bissdrågen, Mariedals slott,  ett Barockslott,  Ova kyrka (anslut från Götene kyrka),  Skälvums kyrka, Göttorps by, välbevarad s.k. rundby.

Husaby källa, S:t Sigfrids källa med Tusenårsaltaret från 2000. Husaby kyrka, Sveriges första domkyrka! 

Klicka för VANDRINGSKARTA och SKARA

 Skara domkyrka 

  

 

  

 

Till Startsidan