Vårkumla till Eriksberg ca 31 km

 

Vandra mellan Vårkumla och Eriksberg och upplev platser som Vårkumla kyrka, Kinneveds kyrka, Jäla kvarn och kyrka samt Eriksbergs gamla kyrka. Leden startar i Vårkumla med kyrkan från 1100-tal med en vacker Madonnabild fr 1200-talet och Pilgrimsstämpel finns i klockstapeln. Klockorna rings för hand maj-september .

Vidare till Kinneved och vid kyrkans södra långvägg finns Kinnevedskistan, en romansk gravvård från 1100-talet med två kors i sten.

Jäla kvarn byggdes omkr år 1919 som en elektrisk kvarn med tre våningar och ersatte den gamla vattendrivande kvarnen. Verksamheten lades ned 1998. Jäla kyrka är från medeltiden och den nuvarande kyrkan byggdes 1787 på rester av den gamla kyrkan.

I Eriksbergs gamla k:a finns ekstockarna kvar i taket och är årsringsdaterade till 1153. Väggmålningarna från 1100- och 1200-talen är skönjbara och bland de äldsta som bevarats i vårt land. I koret finns en säregen himlatrappa, s.k. Jakobs stege.

Klicka för VANDRINGSKARTA och ÄTRADALSLEDERNA

Vårkumla kyrka

 

Jakobs stege i Eriksbergs gamla kyrka