Pilgrimsliv

 

-Vad menas med pilgrimens sju nyckelord?

Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström i Vadstena talar om pilgrimens sju nyckelord: Långsamhetensom får oss att sakta ner i livet. Friheten att leva utan krav med fokus på det nödvändigaste. Enkelheten som blir självklar när man bara har det man kan bära.

Bekymmerslösheten att ta dagen som den kommer, ett steg i sänder. Tystnaden som ger frid. Delandet som bygger gemenskap och Andligheten som söks i samtal och möten på vägen. Många som vandrat intygar att man är inte samma människa efter en pilgrimsvandring som före.

 

- Hur fungerar en organiserad pilgrimsvandring med ledare?

Upplägget varierar naturligtvis, men ofta är det så att vandringen har något speciellt tema som avspeglas i betraktelser utefter vägen. Som regel vandrar man i en timme, vilar i en kvart, osv. Någon del av vandringen går man i tystnad., oftast i slutet. För att det ska bli lättare att hålla tystnaden vandrar man då på led, på ett lagom avstånd från varandra. Den som även annars söker tystnaden vandrar med fördel längst bak. Ibland finns själasörjare med på vandringen. Vid större flerdagarsvandringar finns ofta en följebil där man kan lämna ifrån sig den tyngsta packningen. Då kan man också förboka övernattning och kvällsmat/ frukost, som man tar med sig av som matsäck under dagen. På endagarsvandringar får man själv ta med sig matsäck. Om du behöver transport tillbaka till startpunkten är det lämpligt att fråga detta vid vandringens början eller vid ev. förbokning.

 

- Hur kommer jag tillbaka till startpunkten när jag vandrar på egen hand?

Om man är några stycken kan man ställa en bil vid slutpunkten och en vid startpunkten så ordnar det sig enkelt. Om det inte finns tillgång till flera bilar, eller om du vandrar ensam, kan det ibland vara svårare med kommunikationerna, åtminstone på de sträckor där det inte går frekventa bussar eller tåg. Ring turistbyrån och be om råd!

 

- Vilka inslag kan jag lägga in i min egen vandring?

Många vandrar för att komma närmare sig själv, naturen och Gud. En pilgrimsvandring kan ha samma inslag som en andakt, dvs psalmer, texter, meditation och bön. Vägvisaren ger förutom praktiska tips även ledning för den inre vandringen. Du kan också ta med dig Lilla Pilgrimsboken eller en Tankebok. Och innan du går - läs gärna bönen som Heliga Birgitta bad inför sina vandringar:

 

Herre, visa mig din väg

och gör mig villig att vandra den

Birgittas bön - alla pilgrimers bön

Pax et bonum!