Heliga namn längs leden

S:t Olof 

Norges skyddshelgon med anknytning till Nidaros (Trondheim). Slutmålet för S.t Olofslederna i Norge och Sverige. Lederna i Norge har nyligen fått status av europeiskt kulturarv. Olav II, kallad den helige (eller S:t Olof), på norska Olav den hellige eller Olav II, latin Olavus rex, född 995, död 29 juli 1030, var kung av Norge och dess nationalhelgon. Han firas på Olofsmässodagen, 29 juli. Se bildspelet om hans liv!

 

S:ta Elin, 
eller Helena, som är en variant av namnet Elin, var en välbärgad och gudfruktig kvinna som efter att hennes make gått bort valde att leva resten av sitt liv som änka. Hon ägnade en stor del av sitt liv åt välgörenhet och hon lär också ha uppfört S:ta Helena kyrka i Skövde. Elin hade en dotter vars make var en grym hustrumisshandlare. Parets tjänare var djupt fästa vid sin husmor och mördade sin grymme husbonde. Elin anklagades för att vara anstiftare till mordet och blev efter en pilgrimsresa dödad av mågens släkt i närheten av Götene vid Kinnekulle. Hon helgonförklarades den 31 juli år 1164. Hör Dick Harrison om S:ta Elin.  Läs mer här!  

Bilden nedan kommer från Götene kyrka med Sankta Helena till vänster, Sankta Birgitta i mitten och hennes dotter, Sankta Katarina till höger.

 

S:t Nikolaus

Förebilden för vår jultomte (Jfr eng. S:ta Claus). Nikolaus levde i Mindre Asien (nuvarande Turkiet) på 300-talet och blev ett omtyckt skyddshelgon för sjöfarare och handelsmän. Lidköpings största kyrka är namngiven efter honom och är avbildad i Lidköpings stadsvapen. Finns även avbildad på romanska reliefer i Forshem och möjligen också i Skälvum. Legenden berättar att han som spädbarn avstod från att dia sin mor på onsdagar och fredagar, och att han föddes med en helgonlik personlighet som präglades av en vilja till avskildhet och tystnad. Efter att han blivit prästvigd av sin släkting for han till Jerusalem för att där bli eremit. Nikolaus blev känd för sin givmildhet och när hans föräldrar dog skänkte han bort hela sitt arv till de fattiga. Nikolaus lär också ha utfört mirakler under sin livstid. Mest omtalat är att han med sina böner sades hjälpa skepp i storm. Han är Greklands, Serbiens, Makedoniens och Rysslands skyddshelgon.

  

S:t Sigfrid

Engelsk missionär, som enligt traditionen döpte Sveriges förste kristne kung Olof Skötkonung, i Husaby. Sigfrid (Sigfridus) var en engelsk missionsbiskop som under 1000-talets första hälft var verksam i Norge och i Sverige.  Sigfrids helgondag är 15 februari och räknas som Smålands och Västergötlands apostel. Sankt Sigfrids helgonattribut är biskopsdräkten och ett kar med tre huvuden. Traditionen ser honom som den förste biskopen av Växjö stift. Innan dess var han enligt biskopslängden verksam i Skara. Sin stav lär han på vandringen till Småland ha lämnat kvar i Utvängstorp, där en ynka trärest än idag kan visas upp som pilgrimens relik.

   

 

S:t Jakob  

Jesu apostel som tros vara begravd i Spanien vid slutmålet för den spanska camiñon: Santiago de Compostela (ordagrant Sankt Jakob vid Stjärnfältet). Camiñon sträcker sig genom hela norra Spanien och en bra bit in i Frankrike. De gula pilarna visar vägen genom den ca 80 mil långa pilgrimsvandringen från franska Saint Jean Pied de Port till Santiago de Compostela i Spanien.I den lilla vackra byn Saint Jean Pied de Port finns ett kontor där man skriver in sig och få papper och ett pilgrimspass att visa upp i härbärgena som ett bevis på att man är en pilgrim. Det ena pappret är en översikt på leden som visar avstånd och höjd över havet, det andra en förteckning över alla härbärgena som finns.