Husaby-Forshem ca19 km

Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem följer till vissa delar Kinnekulle vandringsled och den nya leden vid Österplana som Länsstyrelsen har tagit fram. Sista biten mot Forshem följer man den gamla järnvägsbanken.

Vandringen bjuder på många upplevelser, för såväl den naturintesserade som den kulturellt och andligt intresserade. 

Utefter leden finns tolv meditationspunkter. Ta med dig en andlig guide på vandringen! Tankeboken Andens frukter finns att köpa i Forshems- och Husaby kyrka. Du kan också ta med dig skriften Paradisets nycklar om orkidéerna på Österplana hed och vall. Klicka på kartan nedanför!

Pax et Bonum!

Husaby - Forshem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSABY - FORSHEM ca 19 km -Utefter leden

1. Husaby källa Enligt traditionen var det just här som Olof Skötkonung lät döpa sig för precis tusen år sedan! Kungligheter har ristat in sina namn i sandstenskleven. Hembygdsföreningen serverar kaffe.

2.Tusenårsaltaret Uppfördes år 2000 vid Svenska kyrkans stora firande av Tusen år av tro. Byggt av trehundra stenar från församlingar. Alla stenarterna på Kinnekulle finns med: urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas.

3. Husaby kyrka 1100-tal. Sveriges första domkyrka! Numera en levande församlingskyrka och populär dopkyrka.

4. Biskopsborgen I bruk 1480-1530 ca.

5. Loftarebacken. Här möts flera leder.

6. Martorpsfallet Gammal strandlinje. Magnifik på våren! Rastplats. Här möts flera vandringsleder, så håll ögonen öppna efter S:t Olofsmärket.

7. Österplana hed o vall Naturreservat med betande djur. Här växer många orkidéer som för tankarna till paradiset: Adam och Eva, S.t Pers Nycklar, Jungfru Marie nycklar. Se skriften Paradisets Nycklar!

8. Stenbrottet Här bröts kalksten fram till för några år sedan. Teaterföreställningar har uppförts i senare tid.

9. Österplana kyrka Uppförd 1875. Pilgrimshärbärge på norra parkeringen. Kyrkan öppen under Österplanadagarna 12-13 juni samt 1-31 juli 2009 kl 11-18. Utställningen Människan i kyrkorummet. Thorsbergs stenbrott norr om kyrkan har världens äldsta meteoriter påträffats.

10. Parken Gössäter Gammal dansbana. Numera lummig rastplats. Betande djur i angränsande inhägnad.

11. Järnvägsbron Del av tidigare järnvägslinje mellan Forshem och Skara.

12. Forshems kyrka 1100-tal. Enda kyrkan i Norden som är invigd till Den heliga gravens ära i Jeursalem. Församlingshem med riddarutställning. Stenmuseum, pilgrimshärbärge och örtagård. Frälsarkransvandring i Forshems gammelskog. Ca 2 km lång.

Klicka för VANDRINGSKARTAKINNEKULLE, HUSABY-FORSHEM, FORSHEM - KÅLLANDSÖ, MAT o BOENDE

 

 

Pilgrimshärbärge 

 

 

 

 

 

 

Martorpsfallet