Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida och åka skridskor - om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera hemfriden och du får inte passera eller vistas på privat tomt.

När du passerar genom betesmark var noga med att stänga grindarna efter dig. Respektera djur- och fågellivet. Och ta med dig skräpet med dig hem!

Tänk på att allemansrätten är begränsad i nationalparker och naturreservat. Det är alltid du som besökare i naturen som har ansvaret att känna till vad som gäller i området som du besöker.

Bada

Du får bada nästan överallt utom vid privat tomt.

Elda
Tänder du grillen kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med.

Tälta
Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt allemansrätten. Ska en större grupp tälta med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.