Götene - Ova

Vandra på den vackra vägen mellan Götene kyrka och Ova kyrka (ca 8 km).  Där kan man sedan ansluta till pilgrimsleden Skara - Husaby. 

Observera att leden Götene och Ova kan vara  märkt Sta Elins väg!

S:ta Elin, 

eller Helena, som är en variant av namnet Elin, var en välbärgad och gudfruktig kvinna som efter att hennes make gått bort valde att leva resten av sitt liv som änka. Hon ägnade en stor del av sitt liv åt välgörenhet och hon lär också ha uppfört S:ta Helena kyrka i Skövde. Elin hade en dotter vars make var en grym hustrumisshandlare. Parets tjänare var djupt fästa vid sin husmor och mördade sin grymme husbonde. Elin anklagades för att vara anstiftare till mordet och blev efter en pilgrimsresa dödad av mågens släkt i närheten av Götene vid Kinnekulle. Hon helgonförklarades den 31 juli år 1164.

Götene kyrka räknas till en av Sveriges äldsta kyrkor. En stock vid takresningen över koret har daterats till år 1125. Kyrkan fanns och omnämns i Äldre Västgötalagen på 1200-talet "in Chyndahaeredhy", dvs i Kinne härad.

Kormålningarna är från 1400-talet och unika kormålningarna där Gud Fader är avbildad på tre ställen. Altaret innehåller en unik relikgömma med ett fingerben av Sankta Helena (även kallad Sankta Elin). 
.
Öppettider Götene kyrka maj-augusti 8.00-20.00
.