Lödöse - Skara ca 143 km

Sista delsträckan Göteborg till Skara via Lödöse kommer att stå klar 2013/2014 och bli totalt 14 mil lång. Den kommer att gå genom följande kommuner: Göteborg, Ale, Lilla Edet, Alingsås, Essunga, Vara och Skara. Leden dras genom Risveden, Västsveriges sista vildmark, förr vida känd som ett tillhåll för rövare. Den passerar Gräfsnäs, på sin tid ett av Västergötlands största gods.Vandringsled Lödöse - Skara

Det fanns en väg längs denna sträcka redan för flera hundra år sedan – den medeltida vägen mellan Lödöse och Skara - och som motsvarar dagens E20. På flera ställen finns det spår kvar i form av sk hålvägar. En hålväg är en stig, som användes under medeltiden och in på 1600-talet. På dessa stigar färdades de resande till fots eller till häst och genom århundraden av slitage nöttes marken till en stig. Denna led ska också kunna knytas till pilgrimslederna i Skaraborg. 

Den internationella handelsstaden Lödöse

Lödöse var Göteborgs föregångare. Under hela medeltiden, cirka 1050-1530, var Lödöse en betydande handelsstad och fram till 1473 det dåvarande Sveriges enda hamn mot Västerhavet. Från Lödöse gick en handelsväg, först en ridväg, senare en hjuldonsväg, österut till det inre av Västergötland.  

Lödöse museum
1994 invigdes Lödöse museum med uppgiften att förklara Lödöses roll som handels- och klosterstad. Museet ruvar på ett ofantligt antal föremål från medeltiden. Femton pilgrimsmärken har kommit i dagen, varav ett anses föreställa biskop Brynolf i Skara. Ingen plats inom det medeltida Sveriges gränser kan uppvisa en så kvalificerad samling pilgrimsfynd som Lödöse.
 

 

Mer info finns här och här!

Biskop Brynolf Algotsson


Den 2 september 1304 kom ett skepp från Norge med en tagg ur Kristi törnekrona till Lödöse.

Det var en gåva från den norske kungen till biskop Brynolf.

Denne hade på 1280-talet hjälpt till med att finansiera återuppbyggnaden av domkyrkan i Stavanger efter en brand.

Sannolikt fördes taggen i procession från Lödöse till Skara.