Herrljunga

Herrljunga är en tätort i Västergötland, centralort i Herrljunga kommun, Västra Götalands län och en viktig järnvägsknut.

I Herrljunga korsas Västra stambanan och Älvsborgsbanan. Herrljunga är även utgångspunkt för Kinnekullebanan. Orten är känd för bryggeriet Herrljunga Cider och i centrum finns Herrljunga kyrka.

Haraberget - här ligger hembygdsparken, här har en gammal by från 1700-1800-talet byggts upp som består av ett 15-tal byggnader. Parken ligger i vacker natur på sluttningen ner mot ån Nossan. Socknens första skola ligger inom parkområdet- den enda byggnad som är kvar på sin ursprungliga plats. Herrljungas första stationshus– ett av Sveriges troligen äldsta; Håkansgårdsstugan, byggd på 1700-talet, med sina tidstroget möblerade rum. Aktuella aktiviteter i hembygdsparken finns på www.herrljunga.se 

Från Haraberget fortsätter leden söderut på Jällbyleden mot Jällby gamla träkyrka; norrut går leden genom samhället och upp mot Karla by. Strax söder om Karla by ansluter leden från Lödöse-Skara.