Sankta Elins väg

Invigning av Sankta Elins led

Pilgrimsvandra med oss mellan Skövde och Götene, 
torsdag 1 maj till lördag 3 maj!

​Torsdag 1 maj inleds kl. 10.30med samling i S:ta Helena kyrka i Skövde och ”Legenden om Sankta Helena – fru Elin– berättad genom tjänsteflickan Lina” som framförs av Anna-Karin Elfstrand, Johan S Abrahamsson och Nina Wallgren. Därefter startar den gemensamma vandringen.

Första dagens vandring avslutas i Varnhem. Där möter Birgitta Sträng som guidar oss med en ljusvandring i klosterkyrkan. Övernattning sker i Allianskyrkan i Varnhem.

Fredagens vandring går vidare mot Skara. Det blir besök i Domkyrkan med Britt-Marie Hjertén som guide. Övernattning i Nicolaigården.

Lördagens etapp vandras mellan Skara och Götene. I Götene avslutas vandringen med gemensam middag i församlingshemmet.

I tre dagar får vi vandra och dela dagarna tillsammans. Kostnad för vandringen är 100 kronor per dag om du väljer att övernatta. Det är möjligt att vandra utan övernattning, då tar man med sin egen matsäck. Behöver du övernattning kvällen innan eller efter vandringen går detta att ordna.

Vill du bo bekvämare finns det andra boendealternativ att välja på som bokas och betalas på egen hand. 

Vill du anmäla dig eller veta mer kontakta  Monica Forsner, tel: 0511-28516, 070-67724 98 E-post: monica.forsner@svenskakyrkan.se.

Bilden ovan kommer från Götene kyrka med Sankta Helena till vänster, Sankta Birgitta i mitten och hennes dotter, Sankta Katarina till höger.


S:ta Elin, 

eller Helena, som är en variant av namnet Elin, var en välbärgad och gudfruktig kvinna som efter att hennes make gått bort valde att leva resten av sitt liv som änka. Hon ägnade en stor del av sitt liv åt välgörenhet och hon lär också ha uppfört S:ta Helena kyrka i Skövde.

Elin hade en dotter vars make var en grym hustrumisshandlare. Parets tjänare var djupt fästa vid sin husmor och mördade sin grymme husbonde. Elin anklagades för att vara anstiftare till mordet och blev efter en pilgrimsresa dödad av mågens släkt i närheten av Götene vid Kinnekulle.

Hon helgonförklarades den 31 juli år 1164. 

Hör Dick Harrison om S:ta Elin.  Läs mer här!