Sankta Elins väg

Sankta Elins led

 

Pilgrimsvandra mellan Skövde och Götene

Vill du anmäla dig eller veta mer kontakta  Monica Forsner, tel: 0511-28516, 070-67724 98 E-post: monica.forsner@svenskakyrkan.se.

 

S:ta Elin, 

eller Helena, som är en variant av namnet Elin, var en välbärgad och gudfruktig kvinna som efter att hennes make gått bort valde att leva resten av sitt liv som änka. Hon ägnade en stor del av sitt liv åt välgörenhet och hon lär också ha uppfört S:ta Helena kyrka i Skövde. 

Elin hade en dotter vars make var en grym hustrumisshandlare. Parets tjänare var djupt fästa vid sin husmor och mördade sin grymme husbonde. Elin anklagades för att vara anstiftare till mordet och blev efter en pilgrimsresa dödad av mågens släkt i närheten av Götene vid Kinnekulle.

Hon helgonförklarades den 31 juli år 1164. 

Bilden ovan kommer från Götene kyrka med Sankta Helena till vänster, Sankta Birgitta i mitten och hennes dotter, Sankta Katarina till höger.

Hör Dick Harrison om S:ta Elin.  Läs mer här!