Pilgrimspasset

Efter modell från de stora pilgrimsmålen i Europa kan du införskaffa ett pilgrimspass och sommartid få stämplar vid de kyrkor du besöker. Stämplar finns vid de kyrkor som avbildas i silhuett på pilgrimskartan.

Pilgrimspasset visar leder till kyrkor som vallfartsorter under medeltiden och är uppbyggt kring de sju pilgrimsorden:

  • frihet

  • enkelhet

  • bekymmerslöshet

  • tystnad

  • långsamhet

  • delande 

  • andlighet

Pilgrimspasset finns i kyrkor och på närbelägna turistbyråer.