Pilgrimspräster i Skaraborg

Nya pilgrimsprästen i Skara stift heter Anna Apell.

"Jag tillträdde min tjänst i på stiftskansliet i Skara i början av maj2014 -  just när det var som allra vackrast i naturen. Jag kommer närmast från Örebro och en komministertjänst i Olaus Petri.  Min första pilgrimsvandring i stiftet gick mellan Varnhem och Skara. Det var för mig en alldeles ny vandring. Jag andades in dofterna från lummiga hagar, såg ut över de gula rapsfälten, vandrade i körsbärsblommande dalar  - ja det var som att gå i en saga.  Men livets vandring är sällan som i en saga. Och det är utifrån vår mänskliga verklighet, i  just erfarenheten som vi alla bär med oss av att vara människa som det här med pilgrimsvandring blir viktigt. I mitt arbete så väntar bland annat frågor kring hur vi fortsättningsvis ska arbeta med och ta hand om våra leder med skötsel och samordning. Den 16 juni öppnar pilgrimscentrum som är en oas i Skara domkyrka. Här kan den trötte få vila, här brinner alltid bönens låga, här finns plats för samtal, en mötesplats för pilgrimen på väg". E-post till Anna. Fd pilgrimsprästen Agne Josefsson, blir intervjuad med Marie Wennerholm (turistchef i Skara) i Sveriges Radioom pilgrimsvandringar i Skaraborg. 

 

Till Skara domkyrka har människor vallfärdat i tusen år, ja mer. I domkyrkans unika krypta kan du rent faktiskt lägga örat till grundmuren till 1000-talskyrkan och nästan höra år av bön och lovsång. Per Larsson är domkyrkokaplan med ansvar för domkyrkans gudstjänstliv och mötet med den som söker sig till katedralen i övrigt. Per tycker om att vistas i domkyrkan, en katedral som samtidigt som den är ”lagom”, rymmer sådan rymd - både faktiskt och andligt. För dig som är på pilgrimsvandring idag finns här rum för stillhet, bön och vila. Att ladda ner - Välkommen till Sommarens Domlyrka

 

Prästen i Gudhem heter Christian Josefsson och är uppväxt på Tjörn utanför Göteborg. Han är fascinerad av det genuina i pilgrimsvandringen, att Gud är på riktigt och att vandringen hjälper oss att erfara det. Det lilla i livet ska premieras och han känner för den gamla devisen - Ora et Labora, be och arbeta. Det viktiga är att se helheten och andligheten i livet - utan en tro känns livet meningslöst. Christian hoppas att han tillsammans med Gud och människorna i Gudhem skall kunna bidraga till att skapa en kreativ andlig miljö typ Taizé och vill ge det som ger människor mod att leva och att älska.      

 

Markus Hagberg är präst i Varnhem och har andligt ansvar för Varnhems klosterkyrka. Till Varnhem har det kommit pilgrimer och besökande under många hundra år.

Idag är församlingens förhoppning att såväl pilgrimen som besökaren känner både friden och lugnet i Varnhem, och att de upplever vad människor har känt i långa tider - att Varnhem är en särskild plats för eftertanke och tillbedjan. Här vittnar altaren och valv, resta till Guds ära, liksom gamla kungagravar och ruiner, om den frid som världen inte kan ge - men vars förmedling ändock sker i och genom det jordiska.  

 

Ann-Mari Svensson, präst i Kungslena. Det är  fint att kunna ta emot människor i vår oerhört vackra trakt och erbjuda en oas med vidsträckt  utsikt. Pilgrimsvandring är en gammal företeelse, som verkligen har fått ny aktualitet i vår tid. Det är  ett sätt att möta nutidsmänniskan med öppen och välkomnande kyrka. Att man får komma som den man är med grova kängor på fötterna, vandringsklädd och med ryggsäck.

Att vandra som pilgrim kan vara att göra något helt annorlunda. Det kan låta motsägelsefullt att säga att det handlar om att ”slå av på takten,”om man ska gå en dagsetapp på två mil så kan man ju inte precis ”slå av på takten.” Men man kan inte göra så mycket mer än att ta ett steg i taget, man får avskärma sej från allt det gamla vanliga som pockar på ens uppmärksamhet, man kommer in i en annan andning, kanske också i ett annat tänkande, med andra prioriteringar än vanligtvis.  (Hon kan nås på tel 073 3645735)   

   

    

  

Christian Josefsson

  Markus Hagberg

Markus Hagberg

  

 

 

 

 

 

 .

 .

.