S:t Olof - Gudhem

Vi välkomnar dig till vandring med tid för eftertanke, enkelhet och tystnad. Man kan välja att vandra från Falköping till Gudhem och Varnhem eller tvärtom. Till Falköping kommer man med bil, tåg och buss.  

Klicka för VANDRINGSKARTA och FALKÖPINGSKARTA

 

S:t Olof - Gudhem

ST:OLOF - GUDHEM ca 15 km -Utefter leden

1. S:t Olof Kyrka 1100-tal. Den imponerande storleken vittnar om dess betydelse. Namnet S:t Olof syftar naturligtvis till helgonkungen Olav i Nidaros. En naturlig start för din pilgrimsvandring. www.svenskakyrkan.se/falkoping

2. Mösseberg Platåberget mäter 324 möh, berget erbjuder rika möjligheter till motion och rekreation. Kurorten Mösseberg började byggas 1885 och fungerar än idag som kurort med restaurang, hotell och Spa. www.kurortenmosseberg.se/  

3. Östra Tunhem. Av den medeltida kyrkan finns endast vapenhuset kvar, detta fungerar idag som pilgrimskapell. Östra Tunhem är en välmående bygd. Flera gårdar säljer ekologisk mjölk till Falköpings Mejeri.

4. Gudhem. Nunneklostret hade avgörande betydelse för kunskapsinhämtning under Sveriges medeltid. Nu klosterruin, kyrka, museum, Nordens äldsta furstebild - Drottning Katarina. Café- och Gästhem Cecilia, Klosterträdgård, pilgrimsvandringar. Stenhall med tusentals originalstenar och Arnfilmskulisser. www.gudhem.se/

 

 

Pilgrimskapellet 

 

 

 

 

 

 

Gudhems klosterruin