Vandringsled i Gudhem

Vandringsleden i Gudhem går mellan klosteruinen och Forentorps gård och tillbaka till Gudhem.  Det här är en bra liten led för nybörjare. Den är inte märkt hela vägen men med hjälp av kartan nedan är den inte svår att hitta. Den tar ett par timmar och är enkel att vandra på.

Om man är naturintresserad så finns här mycket att se:  Läs mer här: 

1.  Vandringen börjar vid Gudhems klosterruin. Klostret byggdes på nordöstra hörnet av Gudhems Klosterruinenkalkplatå. Det ligger högt med oerhört vacker utsikt åt väst, norr och öst med de blånande platåbergen på båda sidorna och Hornborgasjöns fria vattenyta längst i norr. Längst ner i dalgången före Telacka rinner en bäck under vägen från höger till vänster. Området till höger har under klostrets tid och möjligtvis även senare varit en liten sjö eller en uppdämd damm. Uppdämningens avsikt har varit att kunna reglera vattenflödet till längre nedanför liggande Klosterkvarnen. Från Telacka börjar ett småkuperat, småskaligt odlingslandskap med ålderdomlig prägel. Vägarna som leder till flera gamla torpställen liknar forna fägator, drev med stengärdsgårdar på båda sidor. 

2.  Telacka

3.  Dreven mellan Telacka och Forentorp

4.  Klosterkvarnen. En kvarn i bäcken – Kvarnbäcken / Forentorpsbäcken som rinner förbi gården anses ha tjänat klostret och kallas därför för Klosterkvarnen.  Den är en av de äldsta profana byggnaderna i Västsverige.  Gudhemsbygdens KlosterkvarnenHembygdsförening har restaurerat kvarnen. Jordbrukslandskapet är småskaligt.  Variation skapas av små åkerlappar, beteshagar, åkerholmar, trädrader längs vägen och en bäckdal ner till Klosterkvarnen som ligger intill Forentorps gård i en lummig parkmiljö med lövskogsarter och trädgårdsrymlingar. 

5.  Forentorpa ängar  

Tillbaka till Gudhem och Gudhems klosterträdgård som ligger alldeles bakom klostermuséet. Klosterträdgården står i sin fagraste blomning i början av juli. Här odlas enbart medeltida växter. I mitten finns ett fågelbad. Här växer GudhemsrosenGudhemsrosen, en Albaros, engångsblommande med skira, kritvita enkla blommor på en grådaggig buske. Den hittades vid folkskollärarens bostad i Gudhem. En sägen berättar om rosens väg till Gudhem, via nunnor i Tyskland som hade den enkla vita jungfrurosen med sig till klostret för att helga Jungru Maria.  

Klicka för detaljkarta GUDHEM