Pilgrimsvandringar

Medeltiden gör sig påmind överallt i Skaraborg. Klosterruinerna i Gudhem och Varnhem visar att det funnits ett system av härbärgen och gästhem för de vägfarande. Medeltida reliefer i Forshems kyrka och Skara domkyrka bär vittnesbörd om att pilgrimerna var något som tillhörde vardagen.

En led som man kan börja med och som bara tar ett par timmar är vandringsleden i Gudhem. Passar såväl nybörjare som mer erfarna och är man naturintresserad så finns det här en beskrivning av leden, som man kan ta med sig på vandringen.

Res eller vandra som en nutida pilgrim. Vandra i grupp eller ensam med en handledare. En vandring kan bestå av både bön, tystnad och djupa samtal. Man äter oftast utomhus under enkla förhållanden. Det blir en klar kontrast till det vanliga livet.Bra att ha med sig på vandringen är den nyutkomna Vandringsguiden som beskriver leden i ord och bild med tips på övernattning, matställen på vägen etc. Finns bl.a på turistbyråer och i Gudhems klostermuseum. Ta gärna med en andlig guide - Andens frukter och Lilla Pilgrimsboken (se pilgrimslitteratur). 

Pilgrimens sju nyckelord  

I Skaraborg binds nu de olika pilgrimslederna samman. Från St: Olof (Falköping) - Gudhem - Varnhem - Skara - Husaby - Forshem i norr. Till Kungslena i söder. Tanken är att man i framtiden ska kunna vandra genom Skaraborg hela vägen till  Nidaros (Trondheim) i Norge.  

Pax et Bonum!

Vi välkomnar till vandring med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet. Vår pilgrimsled genom Skaraborg lämpar sig för alla och har mycket att erbjuda: 

FÖR PILGRIMER: Stillhet och andakt i skön natur, i kyrkor och klosterställen. Miljöer med minnen från gångna generationers fromhet. Gemenskap med andra vandrare.

FÖR KULTURINTRESSERADE: Lämningar från alla epoker av människans kultur sedan istiden omgiven av modernt jordbruk, flitigt företagande och aktivt föreningsliv.

FÖR NATURINTRESSERADE: Närkontakt med Västergötlands platåberg och natursköna Skaraborg. Spännande flora i bergsluttningars lövskogar och orkidékärr. Blomsterprakt vid vägkanter och naturreservat. Rikt fågelliv längs Hornborgasjöns stränder och i ett jordbrukslandskap med ålderdomlig prägel.

Olofskorset används som pilgrimssymbol och för att märka pilgrimsleder med anknytning till S:t Olof och Trondheim.


S:t Olof är  också Falköpings skyddshelgon. 

S:t Olof