På Gång  

 

 

OBS OBS

"Ny sträckning av leden mellan Reastorp mot Valtorp. På markägares begäran har vi nu lagt om sträckningen så att leden går på vägar. Var snäll och respektera detta och följ markeringarna, särskilt viktigt om du går efter gamla broschyrer och kartor. 

Styrelsen Pilgrim Skaraborg"

 

 

SKARA STIFT - 1000 ÅR   ”För Gud är tusen år som en dag”  

Skara stift är äldst. (Skara folder att ladda ner se ovan) Skara stift är Svenska kyrkans äldsta stift. År 2014 var det tusen år sedan stiftet formades som gemenskap och organisation och Thurgot från Bremen installerades som biskop. Därmed är Skara stift också den äldsta och fortfarande verksamma organisationen i vårt land och därför är det också ett jubileum för hela Svenska kyrkan och landet. Stiftet blev till i en tid som präglades av mångkultur och mångreligiositet.

Det är också den verklighet som Svenska kyrkan och Skara stift lever i tusen år senare. Temat för jubileumsåret är ”För Gud är tusen år som en dag”, en bibelvers hämtad från Andra Petrusbrevet 3:8.

 

Domkyrkans torn i Skara har renoverats

Nu är arbetet slutfört med att byta kopparplåten på domkyrkans båda torn och att täta de fogar i sandstensväggarna som hade förstörts under årens lopp. Allt har gått bra och efter ritningarna. Samtidigt som plåtarbetena gjorts har en ny belysning av tornspirorna monterats och riktats in. Det är en länge närd dröm som nu förverkligats.