Pilgrimskyrkor i Skaraborg

S:t Olofs kyrka i Falköping är en pilgrimskyrka från medeltiden. Därifrån går också pilgrimsleden via Gudhem till Varnhem.  Den 4 mars 2009 började man med pilgrimsmässor. I mässan ingår nattvarden och den är en stilla och meditativ mässa som inte bara riktar sig till pilgrimer. Varje onsdag ska pilgrimsmässor och middagsbön hållas kl 08.30 med ett enkelt kyrkkaffe efteråt. Kl 11.45 samma dag är det Andrum, en kort middagsbön. Kyrkan är nu öppen året runt kl 07.00 - 15.00. 


Kungslena kyrka

Kungslena kyrka uppfördes på 1200-talet , enligt några historieförfattare av kung Erik XI, även kallad Läspe och Halte. Kyrkobyggnaden har under århundradens lopp genomgått flera tillbyggnader och ändringar. Kyrkomålningar utförda 1749 av Johan Risberg. Från äldsta kyrkan finns två föremål bevarade. En dopfunt av sandsten är från 1100-talet.
Enligt muntliga berättelser ska det ha funnits en vinkällare under kyrkan och det är denna som nu har återfunnits. Ragnar Sigsjö har besökt platsen och daterat vinkällaren till 1600-talet.

Sommartid är kyrkan öppen dagligen klockan 09.00-19.00.


Husaby kyrka

Husaby kyrka är en av vårt lands märkligaste.

Den första kyrkan på platsen var en stavkyrka, till vilken ett torn byggdes på 1000-talet, ett sk västverk med halvrunda trapptorn i norr och söder. Stavkyrkan ersattes i början av 1100-talet av ett långhus med absidförsett kor byggt av tuktad sandsten i romansk stil. Kyrkans valv kom till på 1300-talet med målningar. Dessa överkalkades på 1700-talet med togs åter fram vid restaureringen 1901. De var då svårt skadade och målades om med bilder ur Jesu liv, utom i koret, där de ursprungliga målningarna är kvar. Husaby kyrka är inte bara en plats rik på historia utan också en kyrka för tillbedjan och lovsång.

Öppet april dagligen 9-16, maj-augusti vardag 8-20 helger 9-20, september dagligen 9-16


Skara Domkyrka

Den första församlingskyrkan i Gudhem byggdes i slutet av 1000-talet med ett långhus, ett förtränkt kor, vapenhus och saknade torn. Kyrkan brändes ner av danskarna under nordiska sjuårskriget (1563-70) men byggdes upp igen och har byggts om ett flertal gånger.  Konstnären Harald Lindbergs ståtliga glasmålning i koret "Drottningen och Himlakonungen" syftar på drottning Katarina, som år 1250 gjorde en stor donation till Gudhems nunnekloster, och blev begravd där. Hennes gravtumba finns i Gudhems klosterruin. En målad kopia i klostermuséet. Kyrkan öppet: april dagligen 9-17, maj-augusti dagligen 9-20, september dagligen 9-17. Under 23 juni-17 juli hålls middagsbön för pilgrimer kl 12.00 varje måndag, onsdag, torsdag. Tisdagar hålls pilgrimsmässa kl 12.00.


Varnhems klosterkyrkaVarnhems klosterkyrka och dess kloster var under en lång tid en betydande plats såväl andligt, politiskt, kulturellt och ekonomiskt centrum. Ca 1150 grundade Cistercienserorden ett kloster här, som kom att spela en stor roll för landets och kyrkans utveckling.  I klosterkyrkans välbevarade romansk-gotiska miljö har Stockholms grundare Birger Jarl och enligt traditionen fyra svenska medeltidskungar fått sitt sista vilorum. Inte långt från kyrkan ligger Klostergården som idag är ett café och ett vandrarhem.  Passa också på och upplev Vallebygdens vackra natur med rosenstigen eller utmana dig själv och vandra hela pilgrimsleden ända till Gudhem.  Öppet: april dagligen 11-16, maj-augusti dagligen 10-18, september dagligen 11-16


Forshems kyrka

Forshems kyrka tillkom under en intensiv kyrkobyggnadsperiod på 1100-talet och har sedan byggts till vid flera tillfällen. Forshems kyrka är särskilt känd för två saker: De sex sandstensrelieferna som pryder kyrkans väggar och att den är invigd till Jesus Kristus och den Heliga Gravens ära.  Kyrkobyggnaden är uppförd i sandsten. Äldst är långhuset som härrör från 1100-talets mitt. I slutet av 1200-talet revs det ursprungliga koret och ersattes med det nuvarande. De största förändringarna skedde på 1760-talet när korsarmarna tillkom. Kyrkan har restaurerats flera gånger, bl a 1939 då vägg- och takmålningar från 1600-talet upptäcktes under vitkalkningen.  Öppet enligt överrenskommelse: pastorsexpeditionen i Forshem 0501-42010 kyrkoherde C-H Falkenberg 073-03 56 197, fastighetsansvarig Sten Eriksson 070 2232335. 


Skara Domkyrka har rötter tillbaka till 1000-talet. De många åren av kristen tro i Skara möter dig självklart i Domkyrkan med murar och stenar från den allra första tiden. Här inne ligger Pilgrimscentrum tel 0511-26272. I staden finns både synliga och markerade platser för flera medeltida församlingskyrkor. 

Visning av domkyrkan sker genom bokning på Domkyrkans tel 0511-265 28. Bokningsavgift 250 kr. Guidning 650 kr, ca 1 timme (bokningsavgift ingår med 250 kr). Öppet den 23 juni-24 augusti: dagligen 10.00-18.00, tisdag, onsdag torsdag 10.00- 20.00.  Att ladda ner om Domkyrkan i sommar! 

Tider för andaktslivet:   
Tisdagar kl 19.00 kyrkan är öppen för bön eller förbön, för bikt och samtal med präst.  
Torsdagar kl 19.00 för Kvällsmässa  
Mässa onsdagar kl 08.00