Vandringslederna i Skaraborg finns också beskrivna i Pilgrimsappen.

Vill ni stanna bildspelet, klicka på den lilla bilden till vänster!

  • Vi välkomnar till vandring med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet. Våra pilgrimsleder genom Skaraborg lämpar sig för alla och har mycket att erbjuda: 

FÖR PILGRIMER: Stillhet och andakt i skön natur, i medeltida kyrkor och klosterställen. Miljöer med minnen från gångna generationers fromhet. Gemenskap med andra vandrare.

FÖR KULTURINTRESSERADE: Lämningar från alla epoker av människans kultur sedan istiden omgiven av modernt jordbruk, flitigt företagande och aktivt föreningsliv.

FÖR NATURINTRESSERADE: Närkontakt med Västergötlands platåberg och natursköna Skaraborg. Spännande flora i bergsluttningars lövskogar och orkidékärr. Blomsterprakt vid vägkanter och naturreservat. Rikt fågelliv längs Hornborgasjöns stränder och ett jordbrukslandskap med ålderdomlig prägel.

/

 

Kommentar