Bilder under vägen

Inom Skaraborg finns över 2/3 av landets ca 400 gånggrifter. De äldsta är närmare 5000 år gamla. På ängen finns sittbänkar där vandraren kan sätta sig och församlingarna fira gudstjänst.

Tidigt på våren i Falbygden är hela backen gul av tussilago och lärkan drillar i skyn.  Sluttningen ner på båda sidor växer lummig ädellövskog, närmast leden ung lövskog. Några hundra meter neråt längs vägen till Ugglum på vänster sida ligger den gamla kyrkplatsen. Det enda som finns kvar efter den gamla kyrkan är vapenhuset, som nu fungerar som ett kapell.  Det är öppet för pilgrimer för stillhet och andakt.

Nu blåser det nya vindar i byn. Det mesta av odlingsarealen brukas ekologiskt. Många av gårdarna följer Kravorganisationens regler.  Ogräs och skadeinsekter besprutas inte med gifter, organiskt gödselmedel ger sin doft till känna på våren, gamla stenmurar med oxel och körsbärsträd skyddas, små åkerholmar får pryda landskapet.  I närheten av Hornborgasjön klättrar man upp på en moränås, som följer sjöns östra strand ett par kilometer. Från åsryggen har man en nära, fri utsikt mot sjöns fågelliv och åt andra hållet över det gamla odlingslandskapet.  Åsen själv är vackrast vid mitten av maj när fågelbärsträden blommar och backen lyser av backsippor och gullvivor. 

Text och foto: Reino Korhonen

Visa mig vägen,

och gör mig villig

att vandra den.

Vådligt är att dröja

och farligt att gå vidare, så uppfyll då min längtan

och visa mig vägen.

Den heliga Birgitta

 1