Pilgrimsvandringar / kulturvandringar genom Sverige

Pilgrimsresans mål

Pilgrims mål kan vara svårt att definiera och ge ett direkt svar på. Destinationen kan vara en av de många platser som utsetts som pilgrimsresans mål – men lika ofta eller oftare är själva vägen målet.

Den mest välkända pilgrimsresan i Europa är vägen från Pyrenéerna längs Jakobsleden eller Camino de Santiago som dess mera kända namn är.

Pilgrimsleden går att cykla eller gå ensam eller tillsammans med andra i grupp. Kände man inga innan vandringen så kommer man att träffa många likasinnade längs med vägen. Det kan alltså bli en riktig upplevelse på många plan. Det finns många fina boenden längs vägen och mat går att köpa lite överallt.

Pigrimsleder är vallfartsvägar som använts i århundraden för just pilgrimsvandringar. Det känns annorlunda att vandra längs en led som trampats av många andra människor genom tiderna. Lederna är märkta som just pilgrimsleder. Man måste inte åka långt ut i världen för att hitta pilgrimsleder utan det finns sådana i Sverige också. Stigar där andra gått före.

Inom kyrkor och församlingar finns en välorganiserad pilgrimstradition. Flera församlingar runt om i landet har både korta och längre pilgrimsleder som man kan gå antingen enskilt eller i grupper som församlingen ordnar. Det är också alltmer vanligt att församlingar även ordnar retreater, d.v.s. en eller flera dagar där deltagarna inom ett program går i tystnad med avbrott för gemensam bön eller andakt. Även Retreaterna ingår i kristen pilgrimstradition. Numera kan vem som helst delta i en retreat liksom i en gemensam pilgrimsvandring.

Det viktigaste när man far iväg på en pilgrimsvandring är naturen som alltid måste aktas och vårdas där man går fram. Det är viktigt att respektera allemansrätten på så sätt att man inte lämnar några spår efter sig. Helt enkelt att vandraren inte skräpar ner eller skadar naturen på något sätt.

Alla har sina egna skäl till varför en pilgrimsvandring lockar men det som är viktigt är att man älskar naturen – annars orkar man inte gå särskilt långt.

Det finns både korta och långa pilgrimsleder. De kortaste är kanske bara någon km lång medan de längre kan vara så många mil att det tar veckor att gå leden från start till mål.

I en undersökning som Karlstad universitet har gjort visade det sig att nästan alla pilgrimsvandrarna som gått Jakobsleden i Spanien hade funnit det de sökte längs med vägen. På så sätt kan man säga att det är vägen som är målet.